แนวคิดที่มา

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
  • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไพลและเมล็ดแมงลักโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาหรือบรรเทา อาการปวดรูปแบบใหม่จากสารสกัดไพลและสารสกัดจากเมล็ดแมงลักที่เตรียมด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม(green extraction) และเป็นการสร้างนวัตกรรมของยาแก้ปวดจากสมุนไพรในรูปแผ่นแปะที่มี รูปลักษณ์ดีและใช้ง่าย

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
  • กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากไพลที่สามารถลดการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่อาจเป็นอันตรายต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวทำละลายที่ ให้ใช้ได้ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรได้สามารถลดขั้นตอนการเตรียมสารสกัดจากไพล โดยที่ไม่ต้องระเหยตัวทำละลายออกจากสารสกัดก่อนนำไปเตรียมเป็นยา และสามารถควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ในกลุ่มฟีนิบิว ทานอยด์ในสารสกัดที่เตรียมได้ ทำให้สามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในตำรับยาได้
  • กรรมวิธีการเตรียมแผ่นแปะหากใช้สารก่อแผ่นฟิล์มจากธรรมชาติ เช่น (mucilageสารเมือก) จากเมล็ดแมงลักเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเตรียมยาจากสารสกัดไพลในรูปแผ่นแปะ โดยการใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อแผ่นฟิล์มในแผ่นแปะจะช่วยการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีในประเทศ และผลิตได้ง่าย นอกจากนี้ การใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักยังเป็นมิตรต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาก อาการระคายเคืองผิวหนังด้วย
  • นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรม 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
  • ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
  • ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
  • โรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากสารสกัดสมุนไพร
  • โรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพร

ความร่วมมือที่เสาะหา
  • บริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
  • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม
คณะเภสัชศาสตร์
ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอาพาภรณ์ แก้วชูทอง
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ