แนวคิดที่มา
การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • สามารถนำไปทดสอบหาสารไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป เช่น ไส้กรอก แหนม หมูยอ เป็นต้น และสามรถนำไปประยุกต์ใช้ทดสอบหาสารไนไตรท์ในน้ำได้

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • ใช้ง่าย พกพาสะดวก
 • ราคาประหยัดกว่าชุดทดสอบที่มีอยู่ในท้องตลาด
 • ปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมี
 • อายุการใช้งานยาวนาน 1 ปี เมื่อเก็บในตู้เย็น
 • ทราบผลทันที

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์
 • ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านอาหารที่ต้องการชุดทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
 • ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการตรวจสอบต่างๆ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องทดสอบอาหารเพื่อความมั่นใจในการทาน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์
 • ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านอาหารที่ต้องการชุดทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
 • ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการตรวจสอบต่างๆ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องทดสอบอาหารเพื่อความมั่นใจในการทาน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตชุดทดสอบ
 • อุตสาหกรรมอาหาร

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ