แนวคิดที่มาการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • หนังเทียมจากยางพาราเหมาะสมที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังเทียม เช่น วัสดุหุ้มเบาะรถ กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหนังเทียมอื่น ๆ ได้

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • ผิวสัมผัสนุ่ม ยืดหยุ่น
 • ทนทานต่อแรงดึง
 • คุณสมบัติการซับแรงดีเยี่ยม
 • ทนทานต่อรอยขีดข่วน ไม่เป็นรอยง่าย
 • ทนทานต่อการสึกหรอหรือการเสียดสี
 • ราคาถูก
 • เป็นแผ่นหนังเทียมรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานเครื่องใช้สำหรับเดินทาง
 • โรงงานรองเท้าและชิ้นส่วน
 • โรงงานเฟอร์นิเจอร์
 • โรงงานผลิตหนังเทียม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานเครื่องใช้สำหรับเดินทาง
 • โรงงานรองเท้าและชิ้นส่วน
 • โรงงานเฟอร์นิเจอร์
 • โรงงานผลิตหนังเทียม

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตเครื่องใช้สำหรับเดินทาง
 • ผู้ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน
 • ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • ผู้ผลิตผลิตหนังเทียม

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์แชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ