แนวคิดที่มา

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • นวัตกรรมวัสดุซับแรงจากยางพาราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจได้หลายหลายอุตสาหกรรมเช่น อุปกรณ์ Safety ในโรงงาน งานก่อสร้าง ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งได้เลือกธุรกิจนำร่องเป็นหมวกกันน็อคแบบ Full Face ซึ่งโดยปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แล้วศีรษะได้รับแรงกระแทกจะส่งผลกระทบต่อเนื้อสมองทำให้เกิดแรงหมุน จนอาจเกิดอาการ สมองช้ำ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง และกะโหลกร้าว จึงได้มีการปรับเปลี่ยนหมวกกันน็อค Full Face จากเดิมส่วนรองรับแรงกระแทกภายในคือ โฟม EPS ได้ทำการเปลี่ยนเป็นโฟมยางพาราเพื่อเข้าไปทดแทนในคุณสมบัติด้านการดูดซับแรงกระแทก โดยโฟมยางนั้นสามารถรับแรงกระแทกได้มาถึง 70 % ด้วยความหนาเพียงแค่ 1.5 เซนติเมตร อีกทั้งยังมีความนุ่มและยืดหยุ่นมากกว่า โฟม EPS แบบเดิม

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • เพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา
 • สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบ
 • คุณสมบัติการซับแรงดีเยี่ยม
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานผลิตวัสดุกันกระแทกต่างๆ
 • ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้การซับแรงต่าง ๆ เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ ต้องการความปลอดภัย ชอบความท้าทาย ชอบการออกกำลังกาย และมีความเสี่ยงในการล้มกระแทกสิ่งต่างๆ หรือมีการทำงานในที่ที่อันตราย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานผลิตวัสดุกันกระแทกต่างๆ
 • ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้การซับแรงต่าง ๆ เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ ต้องการความปลอดภัย ชอบความท้าทาย ชอบการออกกำลังกาย และมีความเสี่ยงในการล้มกระแทกสิ่งต่างๆ หรือมีการทำงานในที่ที่อันตราย

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตวัสดุกันกระแทกต่างๆ

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวนุสนา แหละหมัน
คณะวิทยาศาสตร์แชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ