แนวคิดที่มาการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
  • เป็นการนำเปลือกมะม่วงเบา ที่เป็นเศษเหลือจากการผลิตผลไม้แช่อิ่มมาแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของวัตถุดิบ (เปลี่ยนเศษเหลือให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเชิงปริมาณ ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตเครื่องสำอาง

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
  • เพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือจากการผลิตผลไม้แช่อิ่ม
  • มีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน และยุ่งยาก
  • ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์เหมาะกลุ่มนักท่องเที่ยว/นักดำน้ำที่อนุรักษธรรมชาติ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์เหมาะกลุ่มนักท่องเที่ยว/นักดำน้ำที่อนุรักษธรรมชาติ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
  • ผู้ผลิตเครื่องสำอางและครีมกันแดด

ความร่วมมือที่เสาะหา
  • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
  • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์แชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ