แนวคิดที่มา


การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • นำไปประยุกต์ใช้งานจริงทั้งชุมชนและอุตสาหกรรม เช่น ไบโอดีเซล เครื่องสำอาง และอาหาร
 • ตัวอย่างในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง จะสามารถเพิ่ม1.ประสิทธิภาพการดูดซึมเข้าสู่ผิว 2.เพิ่มความคงตัวของสารสำคัญ 3.ผลิตภัณฑ์กันแดดจะเพิ่มประสิทธิภาพการกันแดดไม่ทิ้งคราบขาว 4.ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจะเพิ่มการคงตัวควบคุมปลดปล่อยกลิ่นของน้ำหอม

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • เครื่องไฮโดรโซนิกเพื่อผลิตสารอิมัลชันที่มีขนาดของหยดเล็กระดับนาโนเมตร โดยอาศัยการหมุนของโรเตอร์ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์คาวิเทชันทำให้ของเหลวเกิดการผสมกันได้ดี (ดีกว่าการผสมด้วยใบกวน)
 • ช่วยลดระยะเวลาในการผสมของของเหลว
 • สารอิมัลชันจะมีความคงสภาพในระยะเวลานาน
 • ต้นทุนในการสร้างเครื่องไฮโดรโซนิกมีราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับเครื่องโฮโมจีไนเซอร์และเครื่องคลื่นเสียงอัลตราโซนิก
 • ค่าซ่อมบำรุงต่ำ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกกรรมผลิตสารอิมัลชั่นต่างๆ
 • อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โลชั่น ครีม
 • อุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกกรรมผลิตสารอิมัลชั่นต่างๆ
 • อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โลชั่น ครีม
 • อุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสารอิมัลชั่นต่างๆ
 • อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โลชั่น ครีม
 • อุตสาหกรรมอาหาร

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

ผศ.ดร.กฤช สมนึก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายอภิเชษฐ์ เลขวิริยะกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์แชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ