บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุลแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ