ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ