ข่าว
PSU iNNO BAZAAR

ข่าว PSU iNNO BAZAAR

แชร์เรื่องราว
ม.อ.คว้า 10 รางวัล ในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

จาก 8 ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ส่งนักวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า งานวิจัยจาก ม.อ.สามารถคว้ามาได้ถึง 10 รางวัล ประกอบด้วย 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัล Special prize 2 รางวัล โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัล

1.ผลงานวิจัยเรื่อง "เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล" ของ ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร , นายศุภกิจ เอียดตรง , รศ.กำพล ประทีปชัยกูร , ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ , ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา และ นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR GOLD MEDAL (เหรียญทอง)

2.ผลงานวิจัยเรื่อง “อาหารเสริมสุขภาพสัตว์น้ำ FT-PLUS+ (FT-PLUS+ AQUA FEED, feed additives; Fortilin Protein)” ของ ดร.เอกราช นวลละออง และ ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) และรางวัล Special prize 2 รางวัล จาก National University of Science and Technology “MISIS” ประเทศรัสเซีย และ Academy of Technical Sciences of Romania ประเทศโรมาเนีย

3.ผลงานวิจัยเรื่อง "แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ และ อัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์" ของ รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี , ทพ.อนุพงศ์ จีรชัยพันธุ์สกุล , ทพญ.สุรีรัตน์ ตันวัฒนะ และ นางสาวอัจฉรา แก้วจุรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

4.ผลงานวิจัยเรื่อง "ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ" ของ ผศ.ดร.กิติญา วงศ์คำจันทร์ , นางสาวกันติยา เพชรสง และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล MEDALLE OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

5.ผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอนด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ของ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

6.ผลงานวิจัยเรื่อง “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)” ของ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี , นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข , นางสาวศิริลักษณ์ อินต่อม , นางสาวบงกช เสวตามร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ พันตำรวจเอกกฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

7.ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเรีย โคไล ในน้ำดื่มและผักโดยเทคนิคโมส พร้อมเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับลูปเมดิเอเตท ไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์)” ของ ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร , ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล , รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล และ นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

8.ผลงานวิจัยเรื่อง “Derma Cellulose GG แผ่นแปะแผลที่เตรียมจากแบคทีเรียเซลลูโลสเมมเบรนที่ใส่สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อ Lactobacillus rhamnosus GG เพื่อป้องกันและรักษาบาดแผลติดเชื้อ ของ รศ.ดร. เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ และ นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเอียด คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง)

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

PSU x SME-D Bank Innovation Bazaar Vol.2 ภายใต้แนวคิด #BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืน
10/08/63

EP.3 สินเชื่อดีนวัตกรรมโดนกับ SME D BANK
10/08/63

Live : EP.2 SMEsกับการเข้าถึงบริการนวัตกรรม
10/08/63